Hydro-Shop Promo

Termeni si conditii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Liber la distracție
INITIATA DE CATRE HYDROSYSTEMS S.R.L.

SECTIUNEA 1
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
 
 
1.1. Campania Liber la distracție, denumita in continuare "Campania", este organizata de catre societatea HYDROSYSTEMS S.R.L., cu sediul în Petrosani strada Livezeni  nr. 100, având cod fiscal RO16096380, înregistratã la Registrul Comerţului HD – Deva sub nr. J20/138/2004, telefon 0254.549163, fax 0254.549164, e-mail info@hydrosystems.ro, având cod IBAN RO03 INGB 0016 0000 5307 8911 deschis la ING Bank, reprezentatã de domnul CAPRIŞ VASILE MIHAI, numita in continuare „Organizatorul”.
1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finala si obligatorie.
1.3. Prin participarea la Campanie, partile isi exprima acordul sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei.
1.4. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe www.hydro-shop.ro si pe pagina de Facebook @HydrosystemsRo , ce poate fi accesata la https://www.facebook.com/HydrosystemsRo
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica pe site-ul www.hydro-shop.ro si pe pagina de Facebook @HydrosystemsRo, https://www.facebook.com/HydrosystemsRo.
 

SECTIUNEA 2
LOCATIILE PARTICIPANTE. DURATA DESFASURARII CAMPANIEI
 
2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 29.06.2021-18.07.2021, ora 23:59.
2.2. Campania se desfasoara in perioada mentionata la pct. 2.1, pe intreg teritoriul Romaniei.
2.3. Campania va fi organizată și desfașurată online, pe pagina de Facebook  HYDROSYSTEMS, ce poate fi accesata la https://www.facebook.com/HydrosystemsRo.  


SECTIUNEA 3

PRODUSELE PARTICIPANTE. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
3.1. La Campanie pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care respecta integral si liber consimtit Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participant”).
3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament.
3.3. Personalul contractual al Organizatorului și rudele acestora pana la gradul IV inclusiv nu au dreptul de a participa la concurs.  
3.4. Premiul oferit consta in: 1 (unu) piscina cu inel gonflabil Summer Waves Quick Set 305x76cm in valoare de 309,40 RON.
3.5. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul în care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale în vigoare.


SECTIUNEA 4

MECANISMUL CAMPANIEI
 
4.1. Campania publicitară se va desfașura pe perioada cuprinsă între 29.06.2021-18.07.2021, ora 23:59.
4.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook www.faceboook.com si sa urmeze pașii:
4.2.1. logare pe pagina de Facebook HydrosystemsRo, https://www.facebook.com/HydrosystemsRo;
4.2.2. Like la pagina de Facebook HydrosystemsRo - https://www.facebook.com/HydrosystemsRo.
4.2.3. Cautarea in bara de search a paginii de Facebook Hydrosystems concursul cu piscina;
4.2.4. Like la postarea concursului;
4.2.5. Postarea unui GIF care să exprime modul în care vă veti distra vara aceasta;
4.3. Câștigătorul va fi desemnat cel al cărui GIF va strânge cele mai multe aprecieri până în data 18.07.2021, ora 23:59.
4.4. Numele câștigătorului va fi publicat in termen de maxim 5 (cinci) zile de la extragere, atat prin mesaj privat pe contul de Facebook al participantului castigator, cat si printr-un story public și la postarea de concurs, de pe pagina de Facebook Hydrosystems.
4.5. În cazul în care câștigătorul nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului regulament, premiul rămâne în proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta după cum crede de cuviință.
4.6. În cazul în care câștigătorul este minor sau interzis judecătoresc, premiul va fi înmânat părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz, în condițiile prezentului Regulament.


SECTIUNEA 5

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI SI LITIGIILE
 
5.1. Organizatorul poate modifica si prelungi prezentul Regulament oricand pe intreaga perioada de derulare Campaniei, obligandu-se sa publice orice modificare de indata pe pagina de Facebook Hydrosystems https://www.facebook.com/HydrosystemsRo precum si pe www.hydro-shop.ro.
5.1.1. Orice modificare va produce efecte incepand cu data publicarii acesteia conform 5.1.
5.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz e tentativa de frauda, abuz sau orice alte fapte ce pot afecta imaginea societatilor ce organizeaza aceasta campanie.
5.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe care amiabila, sau in cazul in care aceasta nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul Organizatorului.
5.4. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 6

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
6.1. Prin participarea la Campanie participantul isi exprima acordul cu privire la publicarea numelui si prenumelui/denumirii acestuia, a fotografiilor postate. Participantul da dreptul Organizatorului, nelimitat in timp,   de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia și materialele filmate cu participanții și câștigătorii acestei campanii publicitare. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus, precum și a imaginii participanților la această campanie publicitară nu va fi de natură a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.
6.2. Prin participarea la Campanie participantul confirma cunoasterea prezentului Regulament al Campaniei.
6.3. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei:
Date colectate Scopul colectarii
Numele si prenumele Identificarea castigatorului (inerent procesului de desfasurare a Campaniei) si publicare pe site si Facebook.
Nr. de telefon si/sau e-mail Contactarea castigatorului (inerent procesului de desfasurare a Campaniei)
Adresa Livrarea produselor (inerent procesului de desfasurare a Campaniei)
6.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia in vigoare  privind protectia datelor cu caracter personal si in coformitate cu prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal accesibile la https://www.hydro-shop.ro/ro/gdpr/.
6.5. Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor personale pot fi exercitate la cererea participantilor, adresate in scris, pe adresa de e-mail info@hydro-shop.ro
 sau la adresa Organizatorului din  Strada Livezeni, nr.100, Petrosani, Jud. Hunedoara.


SECTIUNEA 7
INCETAREA CAMPANIEI
 
7.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
7.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil.
7.3. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul va comunica existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
7.4. De asemenea, incetarea campaniei poate fi dispusa unilateral de catre Organizator ca urmare a neefectuarii achizitiilor pe o perioada de 2 (doua) saptamani consecutive.
 

 
SECTIUNEA 8
DISPOZITII FINALE
 
8.1. Prezentul Regumalent este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul www.hydro-shop.ro si pe pagina de Facebook Hydrosystems.
8.2. Prin înscrierea la campania publicitară “Liber la distracție”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord să primească informații, materiale promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Hydrosystems S.R.L., și de la partenerii săi cu grijă selectați.
8.3. Prin participarea la Campanie, respectiv prin postarea pe pagina de Facebook a fotografiei conform art. 4, participantul isi da acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale personale in scopul descris in prezentul Regulament si conform sectiunii 6 si a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal accesibile la https://www.hydro-shop.ro/ro/gdpr/.
8.4. Câștigătorul are obligația să participe la toate activitățile promoționale organizate de către organizator, legate de această campanie publicitară ce vor fi organizate intr-o perioada nedeterminată.
8.5. In cazul in care un participant nu mai doreste ca datele sale sa fie publicate, va instiinta in mod direct Organizatorul la adresa de e-mail info@hydro-shop.ro sau sediul Organizatorului din Str. Livezeni, Nr 100, Petrosani, Jud. Hunedoara.

ORGANIZATOR,

HYDROSYSTEMS S.R.L.
 
* REGULAMENT ACTUALIZAT LA DATA 02.07.2021
 
MAGAZIN ONLINE - www.hydro-shop.ro
 
 
1. INTRODUCERE
 
 • Compania noastra ofera solutii complete (produse si servicii) pentru transportul apei, structurate in patru linii de business clar definite: Instalatii, Agricultura, Piscine si Industrie. Incercam astfel sa ne ajutam clientii  si impreuna sa producem rezultate mai bune in fiecare zi.
 • Oferta de produse este extrem de variata, puterea noastra stand in concentrarea pe oferirea unei game de produse complete si complementare pentru pietele specifice. Calitatea si diversitatea acestor produse este evidentiata de propriile branduri care ne diferentiaza in piata si ofera o promisiune, promisiunea ca produsul respectiv are o valoare si ca este mai bun decat alte produse asemanatoare.
 • Vrem sa fim siguri ca vom ramane un partener puternic, important pentru clientii nostrii, construind impreuna un viitor sanatos, o echipa de specialisti si profesionisti care sa ofere solutii relevante la cerintele pietei.
 • Prezentul document stabileste termenii si conditiile care reglementeaza utilizarea acestui site web, precum si achizitionarea de produse prin intermediul magazinului online.
 • Va rugam sa cititi acest document inainte de a utiliza acest site web.
 
2. INFORMATII GENERALE
 
A. Administratorul Site-ului
 
Site-ul www.hydro-shop.ro este administrat de catre societatea Hydrosystems S.R.L., cu sediul social in Municipiul Petrosani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Judet Hunedoara, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J20/138/2004, CUI 16096380, legal reprezentata prin dnul Capris Vasile Mihai, in calitate de Administrator.
 
B. Utilizarea Site-ului
 
Utilizarea site-ului www.hydro-shop.ro (inclusiv accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) implica exprimarea acordului implicit in privinta respectarii termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.
Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a opera orice modificari de continut, forma, asezare, preturi, produse, fara a fi necesara o notificare prealabila a persoanelor care utilizeaza site-ul.
Administratorul site-ului isi rezerva dreptul de a actualiza prezentul document fara o notificare prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Modificarile vor intra in vigoare de la data publicarii acestora pe site.
Utilizatorii vor avea acces la termenii si conditiile de utilizare a site-ului.
 
C. Comunicarea cu magazinul virtual
 
In scopul imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre, ne puteti transmite sugestiile/ mentiunile/reclamatiile/sesizarile dumneavoastra prin una din urmatoarele modalitati:
 • accesarea sectiunii de chat disponibila pe site,
 • transmiterea unui email la adresa info@hydro-shop.ro,
 • efectuarea unui apel telefonic la numarul 0799 408 429
 
3. CONTINUTUL SITE-ULUI
SI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA
 
 • Administratorul site-ului declara pe propria raspundere faptul ca intreg continutul site-ului este original si ca toate resursele folosite (imagini de produs, specificatii, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul producatorului, fara sa incalce legea dreptului de autor.
 • Prin accesarea acestui site, sunteti de acord ca Hydrosystems S.R.L este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra continutului acestui site, inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, articole, clipuri de text, marci, etc.
 • In acelasi sens, sunteti de acord sa nu afectati si interferati in vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea, copierea unui continut sau elementele care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia.
 • Continutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decat cele expres si legal permise. Extragerea oricaror informatii urmata de orice utilizare in scop comercial care depaseste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licentiere si fara a avea in prealabil un consimtamant scris al titularilor drepturilor de proprietate, constituie o incalcare a termenilor si conditiilor.
 • Hydrosystems S.R.L si toate produsele comercializate pe site, impreuna cu logo-urile afisate, sunt marci inregistrate si se bucura de toate prerogrativele conferite de legislatia comunitara in domeniul proprietatii industriale, printre care si Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. Orice utilizare fara drept constituie contrafacere si atrage raspunderea persoanei vinovate conform prevederilor legale.
 
4. DEFINITII
 
 • Termenii utilizati in cuprinsul prezentului document vor avea urmatoarele semnificatii:
 • Utilizator- Persoana fizica sau juridica ce acceseaza, navigheaza si achizitioneaza produse de pe site-ul  www.hydro-shop.ro;
 • Cumparator- Persoana fizica cu varsta de minim 18 ani sau persoana juridica ce plaseaza o Comanda;
 • Vanzator- Societatea Hydrosystems S.R.L., cu sediul social in Municipiul Petrosani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Judet Hunedoara, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J20/138/2004, CUI 16096380, legal reprezentata prin dnul Capris Vasile Mihai, in calitate de Administrator
 • Produs- Orice bun, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului;
 • Comanda- Documentul electronic care intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Produsele si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste produse si sa faca plata acestora;
 • Contract- Contractul de furnizare de produse, incheiat intre Vanzator si Cumparator, in cadrul sistemului de vanzare organizat prin intermediul magazinului virtual www.hydro-shop.ro care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si in momentul incheierii acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanta, care nu implica prezenta fizica simultana a celor doua parti;
 • Magazin virtual/Site- sistem de vanzare la distanta, reprezentat de magazinul virtual si/sau site-ul www.hydro-shop.ro ;
 • Specificatii- toate caracteristicile Produselor astfel cum sunt acestea precizate pe Site sau in Comanda.
 
5. INREGISTRARE SI INFORMATII PERSONALE
 
 • In scopul efectuarii unei Comenzi ori pentru a fi la curent permanent cu noutatile si promotiile oferite de Magazinul nostru, orice Utilizator are posibilitatea de a crea un cont personal, prin completarea formularului electronic de pe site.
 • In momentul crearii contului, utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste veridicitatea datelor furnizate, precum si activitatile realizate prin intermediul contului. In consecinta, utilizatorul este obligat sa isi asigure securitatea parolei sau a altor date de acces.
 • In cazul in care securitatea contului pe care il detineti este compromisa, aveti obligatia de a notifica in cel mai scurt timp posibil administratorul site-ului, prin transmiterea unui email la adresa info@hydro-shop.ro.
 • Administratorul site-ului nu este responsabil pentru daunele care sunt cauzate titularului contului sau tertilor prin utilizarea neautorizata a contului.
 
6. DESCRIEREA PRODUSELOR
 
 • Vanzatorul declara pe proprie raspundere ca produsele pe care le vinde sunt originale.
 • Produsele originale sunt oferite intocmai dupa cum sunt prezentate si oferite de producatorul lor, in limita stocului disponibil.
 • Specificatiile produselor prezentate in magazinul nostru sunt identice cu cele prezentate in Catalogul nostru de produse.
 
7. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR
 
 • Perfectarea comenzilor depinde de disponibilitatea produselor respective in stoc. In acest sens, daca apar dificultati de aprovizionare sau daca unul dintre produse nu se afla in stoc, ne rezervam dreptul de a va informa despre aceasta situatie in termen rezonabil si de a va oferi detalii despre produse inlocuitoare, de calitate si valoare egale sau superioare celor pe care le-ati comandat. In acest sens, Cumparatorii vor fi contactati prin email/telefonic la numarul de telefon furnizat. In cazul in care nu doriti sa transmiteti comanda pentru produsele inlocuitoare, va vom restitui orice sume pe care le-ati platit, intr-un termen de 30 de zile de la data solicitarii Cumparatorului in acest sens.
 
8. MODALITATEA DE COMANDA
 
A. Plasarea Comenzii
 
 • Comenzile se pot efectua doar online, prin intermediul contului personal creat prin completarea formularului electronic sau prin telefon la numarul 0799 408 429
 • Vor fi acceptate doar comenzile efectuate in conditiile specificate in prezentul document.
 • La efectuarea unei comenzi, cumparatorul nu este conditionat de o limita minima, din punct de vedere valoric. Din punct de vedere cantitativ, comanda minima este limitata la cantitatea de produse disponibile in stoc, la momentul efectuarii comenzii.
 • Inregistrarea comenzii nu este conditionata de efectuarea platii de catre cumparator.
 • Plasarea comenzii se face prin parcurgerea urmatorilor pasi:
 • selectarea de catre utilizator a produsului ales;
 • plasarea produsului ales in cosul de cumparaturi;
 • completarea datelor personale din formularul special;
 • selectarea metodei de plata;
 • selectarea modalitatii de livrare;
 • exprimarea acordului privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului.
 • La completarea formularului de comanda, cumparatorul este rugat sa furnizeze informatii corecte si complete, in scopul evitarii aparitiei unor erori la procesarea comenzii.
 • Cumparatorul isi asuma toata responsabilitatea in ceea ce priveste veridicitatea si acuratetea informatiilor furnizate in formularul de comanda.
 • Cumparatorul este rugat sa completeze formularul cu grija si in mod corect, precum si sa indice, daca este cazul, persoanele pe numele carora se va face facturarea si/sau livrarea. Adresa de e-mail are o importanta deosebita avand in vedere faptul ca informatiile legate de comanda si produsele comandate vor fi transmise prin e-mail. O adresa de e-mail incorecta incetineste intregul proces de comanda al produsului. Mai mult de atat, nu vom putea sa va contactam si sa va informam asupra starii comenzii Dumneavoastra. Daca adresa de livrare nu este aceeasi cu adresa de facturare, indicati acest lucru prin selectarea meniului de la sfarsitul formularului.
 • Prin accesarea acestui site, sunteti de acord ca toate acordurile, avizele, prezentarile de informatii si alte comunicari pe care vi le oferim electronic satisfac orice cerinta legala ca aceste comunicari sa fie facute in scris si intelegeti ca toate comunicarile se vor face prin corespondenta electronica.
 • Cumparatorul este rugat sa verifice cu atentie sporita produsele si cantitatile afisate in cos, acestea reprezentand comanda finala.
 • Dupa verificare, Cumparatorul trebuie sa apese butonul „Confirmare comanda”.
 
B. Confirmarea comenzii
 
 • In urma plasarii comenzii online, vanzatorul va emite factura fiscala si va trimite un e-mail de confirmare pe adresa de e-mail indicata de catre Cumparator.
 • Factura fiscala trebuie sa contina toate informatiile obligatorii conform normelor legale in vigoare. In scopul efectuarii platii, factura va fi transmisa catre cumparator prin email.
 • Confirmarea efectiva a comenzii nu este conditionata de inregistrarea platii in contul vanzatorului
 • Cumparatorul va intra in posesia facturii fiscale in format fizic in momentul livrarii produsului.
 • Efectuarea unei comenzi este conditionata de completarea corecta a datelor din formularul special.
 
C. Refuzul unei comenzi
 
 • Vanzatorul isi rezerva dreptul de a refuza in orice moment o comanda, fiind exonerat de orice raspundere fata de cumparator.
 • Refuzul unei comenzi poate interveni in numeroase situatii, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele:
 • produsul nu se afla pe stoc;
 • a aparut o eroare in ceea ce priveste pretul sau specificatiile/descrierea produsului;
 • datele introduse in formularul de comanda de catre cumparator nu pot fi procesate;
 • plata produsului nu a fost efectuata;
 • in cazul in care cumparatorul a optat pentru efectuarea platii cu ajutorul cartii de credit, iar plata nu a fost efectuata etc.
 • In cazul in care intervine refuzul unei comenzi, cumparatorul va fi instiintat prin e-mail cu privire la motivul refuzului.
 
D. Expedierea comenzii
 
 • Expedierea unei comenzi se va face in termen de 24 de ore pentru comenzile plasate in intervalul orar 0.00-15.00 sau in termen de 48 de ore pentru comenzile plasate in intervalul orar 15.01-23.59.
 • Termenul de expeditie poate suferi modificari, in functie de intarzierile provocate de firma de curierat.
 • Inainte de expedierea comenzii, vanzatorul va efectua toate verificarile necesare pentru ca produsul expediat sa corespunda si sa fie ambalat conform comenzii cumparatorului.
 • Ambalarea produsului se va face in cutii de carton. Pentru produsele care nu se pot ambala in cutii din cauza formei sau a dimensiunilor, acestea vor fi ambalate in folie de plastic.
 • Vanzatorul va efectua diligente rezonabile pentru a oferi siguranta mentinerii calitatii produsului in timpul transportului.
 • In cazul in care intervine orice problema legata de expedierea comenzii, vanzatorul ii va aduce la cunostinta acest fapt cumparatorului in cel mai scurt timp posibil, prin email sau telefonic, la numarul de telefon furnizat de catre cumparator.
 • Cumparatorul va putea urmari stadiul comenzii sale prin intermediul contului sau.
 
9. TRANSPORT SI LIVRARE
 
 • Comenzile vor fi livrate la adresa indicata de catre cumparator, prin intermediul companiei de transport Urgent-Cargus Curier.
 • Livrarea produselor se va face conform celor mai inalte standarde de calitate, respectandu-se toate procedurile legale in vigoare.
 • Livrarea se va face in termen de 24 de ore pentru comenzile plasate in intervalul orar 0.00-15.00 sau in termen de 48 de ore pentru comenzile plasate in intervalul orar 15.01-23.59.
 • Termenul de livrare poate suferi modificari, in functie de intarzierile provocate de firma de curierat.
 • In cazul in care cumparatorul doreste sa schimbe adresa de livrare, acesta este obligat sa il instiinteze pe vanzator cu privire la acest fapt inainte de expedierea comenzii. Orice intarziere in livrarea produsului din acest motiv exonereaza Vanzatorul de orice responsabilitate.
 • In cazul livrarii prin curier, daca cumparatorul nu este gasit la adresa in ziua livrarii, procedura de livrare se va relua a doua zi, urmand ca ulterior coletul sa fie returnat catre vanzator.
 • La receptionarea produselor, cumparatorul trebuie sa verifice intotdeauna faptul ca acestea corespund comenzii sale din punct de vedere calitativ si cantitativ.
 • In cazul in care la receptionarea produselor, acestea nu corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ, cumparatorul va face, in mod obligatoriu, mentiune despre acest aspect in cuprinsul procesului-verbal de primire si va aduce la cunostinta vanzatorului eventualele neconcordante printr-un email si telefonic, la numarul 0731 930 063, in aceeasi zi.
 • In urma evaluarii si acceptarii plangerii de catre vanzator, cumparatorul va putea alege intre rambursarea coletului pentru reparatii, pe cheltuiala vanzatorului sau rambursarea coletului cu posibilitatea efectuarii unei alte comenzi, in limita de pret a primei comenzi, pe cheltuiala vanzatorului.
 • Livrarea se considera efectuata in momentul in care se obtine o semnatura de primire a produselor, la adresa de livrare convenita si/sau comunicata de catre Cumparator.
 • Dupa expirarea unui termen de 5 zile de la data la care comanda ar fi trebuit sa fie livrata, fara insa ca aceasta sa fi fost livrata, din motive neimputabile vanzatorului, comanda va fi anulata, iar contractul se va considera reziliat. In urma rezilierii contractului, daca plata a fost efectuata, vanzatorul va restitui cumparatorului pretul achitat de acesta pentru produsele respective in termen de 30 de zile de la data rezilierii. In astfel de cazuri, vanzatorul are dreptul sa isi retina din pretul achitat de catre cumparator toate costurile de livrare si costurile rezultate din rezilierea contractului.
 • Vanzatorul isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de vointa sa, care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve, conditii meteo nefavorabile si altele asemenea.
 
10. RASPUNDEREA VANZATORULUI
 
 • In ceea ce priveste expedierea, transportul si livrarea produselor, vanzatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru situatiile independente de vointa sa, incluzand, dar fara a se limita la: impedimente de forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve, conditii meteo nefavorabile si altele asemenea.
 • Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
 • Vanzatorul nu va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
 • Politica site-ului trebuie preluata ca atare, fara nicio conditie, declaratie sau garantie de orice fel cu privire la site, sau continutul acestuia (inclusiv orice text, grafice, reclame, link-uri sau alt element). In consecinta, in masura maxima permisa de lege, vom exclude toate garantiile, incluzand dar fara a ne limita la conditiile prevazute de lege in limite satisfacatoare. De asemenea, nu putem oferi nicio garantie cu privire la virusii de continut de pe acest site. Prin urmare, toate obligatiile de garantie si raspundere vor fi reduse in conformitate cu limita statutara maxim admisibila.
 
11. PRETURI. MODALITATEA DE PLATA. PROMOTII
 
 • Pretul produsului este cel mentionat pe site-ul web, cu exceptia cazului in care exista o eroare evidenta.
 • In cazul in care intervine o eroare in ceea ce priveste pretul indicat pe site, vanzatorul va informa in cel mai scurt timp posibil cumparatorul printr-un email, oferindu-i posibilitatea de a reconfirma comanda la pretul corect sau de a o anula. In cazul imposibilitatii contactarii cumparatorului, comanda se considera anulata, iar in situatia in care cumparatorul a achitat deja pretul produsului, vanzatorul ii va restitui cumparatorului suma achitata.
 • Preturile sunt afisate pe site in lei.
 • Preturile afisate pe site includ TVA, insa nu includ costurile de livrare, care se adauga la suma totala, astfel cum este specificat in formularul de comanda. Tarifarea transportului se va face individual, pentru fiecare comanda in parte, cu o valoare fixa mentionata separat pe site.
 • Preturile afisate pe site pot fi modificate in orice moment, insa acest lucru nu va avea niciun efect asupra comenzilor pentru care vanzatorul a transmis catre cumparator confirmarea expedierii.
 • Plasarea comenzii nu este conditionata de efectuarea platii.
 • Plata produselor comandate se poate face online, utilizand cardurile Visa sau Mastercard, sau ramburs la primirea coletului.
 • Plata produselor livrate se va face in moneda Lei.
 
12. DREPTUL DE RETRAGERE
 
Conform dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri, decat cele prevazute in mod expres de lege: costul de livrare a produselor, in cazul in care consumatorul a optat pentru o alta livrare dacat cea stamdard oferita de catre vanzator; costul de returnare a produselor; costul de diminuare a valorii produselor, rezultata din manipularea acestora, s.a.
 
Termenul de retragere
 
 • Perioada de retragere expira intr-un termen de 14 zile de la:
a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii;
b) ziua in care dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:
(i) in cazul in care dumneavoastra comandati printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a ultimului produs;
(ii) in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinata, ziua in care dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de dumneavoastra, intra in posesia fizica a primului produs.
 • Partile contractante isi indeplinesc obligatiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere.
 
Modalitatea de retragere
 
 • Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie neechivoca.
 • In acest sens, puteti instiinta Hydrosystems S.R.L in privinta retragerii din contract, prin urmatoarele modalitati:
 • efectuarea unui apel telefonic la numarul de telefon 0731 930 063 urmat de transmiterea unui e-mail in acest sens conform punctului de mai jos;
 • transmiterea unui email pe adresa comenzi@hydro-shop.ro;
 • prin completarea formularului de retragere, astfel cum este acesta prevazut in Anexa la prezentul document. Fomularul va fi tiparit, completat, semnat, scanat si trimis electronic comenzi@hydro-shop.ro; Folosirea lui nu este insa obligatorie.
 • Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.
 
Efectele retragerii
 
 • In cazul retragerii din acest Contract, va vom rambursa toate platile primite de la dumneavoastra, excluzand costurile de livrare, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in termen de cel mult 14 zile de la data la care ne-ati comunicat decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul Contract.
 • Va vom rambursa sumele utilizand aceeasi metoda de plata pe care ati utilizat-o dumneavoastra pentru tranzactia initiala. In orice caz, nu veti suporta niciun comision ca rezultat al acestei rambursari.
 • Fara a aduce atingere celor de mai sus, putem amana rambursarea pana cand vom primi inapoi bunurile sau pana cand veti furniza dovezi ca ati trimis inapoi bunurile, oricare dintre acestea intervine mai intai.
 • Veti trimite inapoi sau livra bunurile sau le veti preda la oricare din sediile Hydrosystems S.R.L. din Bucuresti sau Petrosani sau curierului trimis de catre noi, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in termen de cel mult 14 zile de la data la care ne-ati comunicat retragerea din prezentul Contract. Termenul este respectat daca trimiteti inapoi bunurile inainte de expirarea perioadei de 14 zile.
 • Nerespectarea termenului de 14 zile exonereaza Vanzatorul de orice raspundere, iar contractul isi produce efectele in continuare.
 
13. GARANTII
 
 • Toate produsele comercializate de catre site-ul www.hydro-shop.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
 • Garanția se dovedeste pe baza facturii de cumparare sau a bonului fiscal, iar pentru produsele care se vand insoțite de certificat de garanție, dovada se face cu certificatul de garanție corect completat, insoțit de bon fiscal si/sau factura. Pierderea facturii si/sau a bonului fiscal, atrag dupa sine pierderea garanției.
 • Pentru produsele insoțite de certificat de garanție, condițiile de acordare a garanției sunt menționate in cuprinsul acestuia. Pentru produsele care se vand fara certificat de garanție, garanția nu se acorda daca s-au deteriorat din cauza manevrarii, a lovirii, a utilizarii necorespunzatoare, a depozitarii necorespunzatoare, a condițiilor meteo, a incendiilor sau a cazurilor particulare in care se constata ca defecțiunea nu provine din procesul de fabricare sau ambalare.
 • Daca un produs s-a defectat la 48 de ore din momentul cumpararii, beneficiarul poate cere inlocuirea produsului cu unul nou, daca face dovada timpului trecut de la achiziționare prin factura si/sau bon fiscal.
 • Pentru orice problema legata de produse, trebuie să ne contactați la numarul de telefon 0732940945 sau la adresa de e-mail tehnic@hydrosystems.ro.  In maxim 24 de ore dupa sesizare, veti fi contactat de un reprezentat Hydrosystems pentru a stabili maniera de solutionare a problemei.
 • In cazul in care se opteaza pentru repararea unui produs, durata maxima in care compania noastra se angajeaza sa verifice si sa execute reparația produsului, este de 15 zile lucratoare din momentul in care produsul ajunge in depozitul noastru. Garanția produsului se prelungeste cu perioada in care acesta a staționat in depozit pentru efectuarea reparației, cu condiția ca, beneficiarul, sa faca dovada perioadei respective pe baza procesului verbal eliberat de compania noastra dupa efectuarea reparației. Daca un produs nu se mai poate repara, se va inlocui cu un altul nou, insa, termenul de garanție pentru noul produs va fi egal cu perioada de garanție ramasa pentru produsul inlocuit.
 
14. RETURURI
 
 • Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform OUG 34/2014. Acestea se pot returna, in termen de 14 zile lucratoare de la primire, in ambalajul original si in aceeasi stare in care au fost receptionate, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului.
 • Contravaloarea produselor comandate se va returna in cel mult 14 de zile calendaristice de la data denuntarii in scris a contractului de catre consumator. Suma inapoiata nu include cheltuielile de transport. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri sau alte semne de uzura.
 • Produsele care nu sunt conforme specificatiilor de pe site din momentul trimiterii comenzii se pot returna fara implicarea unor costuri suplimentare din partea clientului, in urma unei notificari scrise in care se va specifica natura lipsei de conformitate. Clientul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau inlocuirea cu unul conform.
 • Produsele nu se pot returna decat in ambalajul cu care au fost expediate si impreuna cu toate documentele (manual de utilizare, factura, garantie).
 • Returul produselor se face doar cu acordul Hydrosystems S.R.L. si in conditiile agreate de ambele parti. Ne rezervam dreptul sa refuzam returnarea produselor in urmatoarele situatii:
 • Nu ati comunicat Hydrosystems S.R.L., in termen legal,  intentia de a returna produsele.
 • Produsele returnate prezinta ambalajul deteriorat.
 • Produsele returnate sunt lovite, defecte sau prezinta urme de uzura.
 • Produsele returnate au fost deteriorate in timpul transportului. Asigurarea integritatii produselor returnate pe timpul transportului revine, in exclusivitate clientului.
 • Hydrosystems SRL poate percepe taxe suplimentare pentru returnarea produselor uzate, deteriorate, fara ambalaj etc., pentru readucerea lor la starea initiala, care pot avea o valoare intre 0 si 50% din valoarea initiala a produsului.
 • Costul transportului produselor mai sus mentionate revine in responsabilitatea clientului.
 • Pentru a cere acordul unui retur, completati formularul de aici (link catre pagina ”garantii si retururi”)
 
15. CONFIDENTIALITATE
 
 • Administratorul site-ului prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
 • Prin inregistrarea pe site, utilizatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de societatea Hydrosystems S.R.L.
 • Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care administratorul site-ului este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.
 • Administratorul site-ului garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor utilizatorilor. Utilizatorul, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 • Pentru a intelege modalitatea si scopurile in care societatea Hydrosystems S.R.L. colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor, va recomandam sa cititi nota de informare privind protectia datelor personale.
 
16. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
 
Societatea HYDROSYSTEMS S.R.L., cu sediul in Str. Livezeni, DN 66, Nr. 100, Petrosani, Jud. Hunedoara
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
 
Scopul colectării datelor este: gestiune economico-financiara si administrativa precum si reclama, marketing si publicitate.
 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopurile sus-mentionate.
 
Refuzul dvs. determină imposibilitatea inregistrarii pe site-ul nostru si preluarii comenzilor dumneavoastra.
 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri contractuali.
 
Acceptarea termenilor si conditiilor implica si acceptarea utilizarii datelor personale pentru gestiune economico-financiara si administrativa precum si reclama, marketing si publicitate.
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la info@hydrosystems.ro (se precizează serviciul, organismul sau persoana responsabilă). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin email la info@hydrosystems.ro.
 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).
 
17. LEGISLATIA APLICABILA SI JURISDICTIE
 
 • Utilizarea site-ului web si contractele incheiate prin intermediul site-ului sunt guvernate de legislatia romana.
 • Orice litigii aparute intre vanzator si cumparatori vor fi solutionate pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente aflate in raza teritoriala a vanzatorului.
 
18. ALTE PREVEDERI
 
 • Este interzisa orice intelegere verbala incheiata intre reprezentantii magazinului virtual/ terti si cumparatori, care nu respecta conditiile enuntate in prezentul document.
 • Sunteti de acord cu privire la faptul ca sunteti singurul responsabil cu privire la informatiile pe care le uploadati pe site, precum si pentru toate rezultatele si informatiile pe care le obtineti, iar toate garantiile, conditiile si termenii expliciti sau impliciti, statutari sau de alta natura sunt excluse de la extindere in masura permisa de lege.
 
19. ANEXA NR. 1
 
FORMULAR DE RETRAGERE
 
*Prezentul formular se trimite inapoi completat doar daca doriti sa va retrageti din contract.
 

Catre,
 
HYDROSYSTEMS S.R.L
ADRESA: Loc. Petrosani / Jud. Hunedoara / Romania / Str. Livezeni / Nr.100 / cod 332071
 J20/138/2004/ CUI: RO 16096380
BANCA: ING Arad / IBAN: RO03INGB0016000053078911
 
Va informez/Va informam prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor produse /prestarea urmatoarelor servicii,
Comandate la data ................../primite la data ...........................
 
 
Numele consumatorului (consumatorilor) .......................................
Adresa consumatorului (consumatorilor) .........................................
Semnatura consumatorului (consumatorilor) ..................................
Data..........................................
 
 
Scroll
Acest site foloseste cookie-uri pentru a oferi o experienta de cea mai buna calitate. Prin continuarea navigarii, acceptati folosirea cookie-urilor. Afla mai multe despre cookies